REKISTERISELOSTEYleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

1. Rekisterin pitäjä
rtek, Kivikankaantie 10, 86300 Oulainen

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Risto Lumiaho

3. Rekisterin nimi
Mitoitusohjelman asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Mitoitusohjelma tarjoaa lisäominaisuuksia rekisteröityneille käyttäjille. Ohjelman käytön seuranta. Myynti & Markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, puhelinnumero, yritys, sähköposti, käynnin seuranta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta rtek:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei säilytetä manuaalisesti. Tiedot sijaitsevat Databros Services Oy:n palvelimella. Rekisterin tuotekehityksestä vastaa MagiCAD Group.
https://www.magicad.com/en/magicad-privacy-policy/

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rtek:n mitoitusohjelmassa olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä mitoitusohjelmasta vastaavaan henkilöön .

REKISTERISELOSTE

© MagiCAD Group 2022.6.30